Küldetésünk

A “vetőmagtól a tésztáig” program bemutatása

A zárt durumbúza termelési rendszer létrehozásával célunk egy olasz mintára szerveződött termelési rendszer kialakítása volt, mely egyaránt megfelel a Termelők, az Élelmiszeripar és természetesen vég­ső soron a Fogyasztók igényeinek.

A rendszer szereplői: a Nemesítő, aki az elérhető legjobb genetikai alapokat biztosítja. A Termelő, aki minden erőfeszítésével a lehetséges legmagasabb minőség és mennyiség elérésére vállalkozik. A Feldol­gozó, aki garantálja a biztos piacot. E zárt rendszerbe történő belépés lehetőségét Önnek Magyarországon 2010-óta az MF Agrária Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. biztosítja.

A globális fogyasztói igények folyamatos figyelemmel kísérése, ala­pos piaci ismeretet biztosít részünkre. E tudás birtokában megkönnyítjük az Ön döntését. A termény értékesítése, annak piaci elhelyezése ga­rantált, így Önnek elegendő a termelésre koncentrálni. A termelésre, amihez Ön a legjobban ért.

A jól bevált modellünk a következő:

Ön az általunk biztosított durumbúza fajtákkal, az általunk javasolt termesztés technológia betartása mellett durumbúzát termel. A megter­melt terményt szerződésben rögzített minőségi paraméterek teljesülése esetén megvásároljuk. Lehetőséget biztosítunk előre törté­nő fix-, illetve betakarítást követő piaci áron történő ármegállapításra.
NyomtatásE-mail