Durumbúza betakarítása

A durumbúza betakarításának időpontja az időjárástól, a talaj tulaj­donságaitól és a kiválasztott fajta tenyészidejétől függ. A tavaszi durumbúza betakarítására, évjárat függvényében jellemzően egy-két héttel az őszi vetésűek után kerül sor. A durumbúza utolsó fejlődési szakaszát akkor éri el, amikor a szemek elérik végső súlyukat, ezután folyamato­san növekszik a magok száradásának üteme. A betakarítás optimális időpontja a teljes érettség fázisában van, amikor a magok elérték meg­felelő konzisztenciájukat. A javasolt betakarítási nedvesség 13-13,5% legyen, amely nedvesség tartalom mellett a szemek esetleges törése minimalizálható, ugyanakkor a termény tárolása szárítás nélkül is meg­oldható. A 11% nedvességtartalom alatti termény betakarításakor külö­nös figyelmet fordítsunk a kombájn beállításaira (megfelelő dobhézag, alacsony fordulatszám), ugyanis a kemény szemek törhetnek, ami a mi­nőség romlását okozza!

Nemzetközi kutatások alapján bizonyos, hogy a már beérett búzá­ban a toxintartalom növekedése szoros összefüggésben van az érés idején kapott csapadékkal. A már beérett gabona jelentős veszélynek van kitéve a szántóföldön, a csapadék nem csak a minőségi mutatókat (üvegesség, hektoliter súly) rontja le, hanem a termény toxin tartalmát is drasztikusan megnövelheti. Ezért kiemelkedően fontos az időjárás elő­rejelzés figyelemmel kísérése! Ha az előrejelzés nagy valószínűséggel csapadékot mutat, akkor haladéktalanul kezdjük meg a durum termény betakarítását és gondoskodjunk megfelelő tárolásáról!

A minőség csökkenésének elkerülése érdekében a már beérett gabonát mielőbb be kell takarítani!


betakaritas

A durumbúza helyes tárolása

A betakarítással a durumbúza termelésének legfontosabb szakasza fejeződik be. A megfelelő tárolás kiemelten fontos a magas minőség megőrzése érdekében. A tárolással biztosítjuk a megtermelt termé­nyünk minőségének és mennyiségének megőrzését, amíg az eljut a végső feldolgozás helyére, a malomba.

Mire figyeljünk?

Azért, hogy a tárolás során is megőrizzük a magas minőséget a magtárban (horizontális) és a silóban (vertikális) történő tárolásnak a következő követelményeknek kell megfelelnie:

 • kizárólag egészséges, jó minőségű terményt tároljunk be
 • tiszta, egészséges és száraz legyen a tárolási környezet
  • falakat teljesen le kell zárni a külső környezettől, kizárva kártevők és csapadék bejutását
  • padlónak, falaknak repedésektől és lyukaktól mentesnek kell lenniük
  • a tárolót ajtókkal és ablakokkal védjük, a szellőztető rendszert hálóval szereljük fel megelőzve rovarok, madarak, illetve azok szennyeződéseinek (madártoll, ürülék) bejutását
  • a keveredések elkerülése érdekében zárt szállítási rendszert használjunk
 • a silókat hőmérséklet érzékelőkkel szereljük fel.

Betárolás előtti teendők

Betárolás előtt a tárolót alaposan tisztítsuk meg az előző évről vis­szamaradt terményektől, portól és szennyeződéstől, beleértve a szállító eszközöket, csöveket, garatokat és minden olyan eszközt, melyet hasz­nálni szándékozunk a durumbúza manipulálására. Megelőző jelleggel a tároló rovarölő szeres kezelését javasoljuk.

Betárolás előtt előtisztítást ajánlunk, mellyel a durva, méret alatti és könnyű szemeket, a port és a szennyeződéseket eltávolíthatjuk. A tisztí­tás során ügyeljünk arra, nehogy a durumbúza a tisztítóban lévő egyéb terményekkel (pl. malmi búza, árpa) keveredjen! Az előtisztítás során kitisztított rostaaljat elkülönített helyen helyezzük el.

Betárolás utáni teendők

Amennyiben a durumbúza termény várható tárolási ideje nem ha­ladja meg a 2 hónapot, vegyszeres kezelést ne végezzünk. A betárolt termény rendszeres, 7 naponkénti ellenőrzése szükséges. A betárolt gabona tárolási időszak alatti mozgatását nem javasoljuk.

A magtárban rendszeresen vizuális módon ellenőriznünk kell a kár­tevők esetleges megjelenését a falakon és a betárolt termény felszínén. Ha bármilyen gyanús körülményt észlelünk, 5-6 ponton legalább 1 kg mintát vegyünk. A minták gyűjtése min. 1,5 m hosszú fém mintavevő­vel (stekker) történjen. A mintákat 1,9-2,0 mm-es rostán rostáljuk át, ha találunk lárva, vagy kifejlett kártevőket azonnali intézkedés szükséges, amely kémiai, vagy fizikai kezelés lehet.


tarolas

 

NyomtatásE-mail