Magágykészítés és vetés

A betegségek és a kártevők elleni eredményes védekezéshez elen­gedhetetlen a csávázott vetőmag használata. A jó minőségben elvég­zett csávázás egyenletesebb szántóföldi kelést, életképesebb csíranö­vényeket, jobb növény állományt és magasabb termést eredményez. Korszerű gombaölőszeres csávázószerek (pl. Biosild Top) használata csökkenti a fuzárium fertőzés kockázatát, még abban az esetben is, ha a mag esetleg fuzáriummal szennyezett. A csávázás se­gíti az életképes csíranövényeket és a fiatal növény állomány fejlődését, de nem előzi meg a lehetséges betegségeket a vegetációs időszak tel­jes hosszában!

A gondosan előkészített magágy az egyenletes növényállomány biz­tosítéka. Forgatásos műveléssel, a szármaradványok tökéletes leforgatásával, esetleg szárbontó baktériumok őszi kijuttatásával csökkenthető a fuzárium gombák élettere. Forgatás nélküli talajművelés is sikeres le­het, amennyiben kis mennyiségű szármaradvány marad vissza.

A vetésváltás hatékonyan szolgálja a különböző betegségek elle­ni küzdelmet, amelyet az integrált növényvédelemi technológiába is ajánlott beépíteni. Javasoljuk, hogy búzát, vagy közeli rokon növényeit ugyanazon a területen csak minden második, vagy harmadik évben ter­meljen! Nem ajánljuk durum búza vetését más gabonafélék (kukorica, cirok) után. Búza vetése a kukorica után növeli az esélyt a fuzárium fertőzésre! Rotációban, a pillangós növények vetése a kukorica és a búza között, meggátolja a gombák felszaporodását a száron, kalászon és a levélen.

 

 Vetőmag norma és vetési mód

A hektáronkénti vetőmag norma számításához a következő képlet használható:

                           megcélzott növényszám  / m²  x 1000 szemsúly (g)

Magmennyiség (kg/ha) = ---------------------------------------------------------------

                                   csírázási %

Négyzetméterenként körülbelül 450-500 db csiraképes magot ves­sünk el jól előkészített talajba. Ez körülbelül 220-240 kg/ha vetőmagnak felel meg. Tapasztalataink szerint őszi vetésben a magasabb (230-240 kg/ha), kora tavaszi vetésben az alacsonyabb (200-220 kg/ha) vető­magnorma használata biztosítja a legjobb eredményt. Az egy hektárra felhasználandó vetőmag mennyiségét kg-ban a következő táblázat mu­tatja (ezer mag tömeg függvényében, 95%-os csíraképesség mellett):

 

 

Csíraképesség 95 %

Ezer mag tömeg (gramm)

44

45

46

47

48

49

50

475 csíraképes mag/m²

220

225

230

235

240

245

250

 

Magasabb vetőmag norma használata ajánlott késői vetés, vagy nem megfelelően előkészített talaj esetén. A vetéshez korszerű, jól beállí­tott gabonavetőgép használata javasolt, ezáltal biztosítva az egyenletes vetési mélységet és növényállományt. A vetés mélység nem különbözik az őszi búzáétól (6-8 cm).

Elővetemény igény

A durumbúza legkedvezőbb elővetemény növényei a hüvelyesek (borsó, szója), az őszi káposztarepce, a napraforgó, a cukorrépa és a burgonya. Kevésbé jó előveteménye a kukorica (áttelelő fuzárium mi­att), a kalászos előveteményt gyomirtási nehézségek miatt ajánlatos kerülni.

 

NyomtatásE-mail