Tápanyag utánpótlás

A tápanyagok utánpótlását talajvizsgálati eredmények alapján java­soljuk elvégezni. A helyes tápanyag gazdálkodás az alapvető feltétele a magas mennyiségű és minőségű termés elérésének.

A helyes műtrágya dózis meghatározásához a következő adatok is­merete szükséges:

  • talaj jellemzők
  • elővetemény
  • szezonális csapadék mennyiség

A kötött, közép-kötött talajok megfelelő tápanyag mennyiséget szol­gáltatnak a búzának, egyéb talajokon magasabb tápanyag mennyiség alkalmazása szükséges. Az elővetemény ismerete segít, hogy kiszámít­suk a talajban vissza maradt tápanyagok mennyiségét. A szezonális csapadékösszeg ismerete szintén fontos, mert jelentős hatása van az elérhető tápanyag mennyiségekre.

Tápanyag kijuttatási javaslatunk

Őszi vetés esetén javasoljuk a vetést megelőzően az alapműtrágyák kijuttatását. Amennyiben ősszel nem történt alaptrágya (foszfor és káli­um) kijuttatás, akkor a tavaszi vetést megelőzően mindenképpen java­soljuk a tavaszi alaptrágyázást. Javasolt menniyégek:

  • Jó kálium ellátottságú talajokon (kötött talajok) elegendő lehet NP műtrágya, pl. NP 15-25, NP 20-20, NP 20-15 kijuttatása 200-250 kg/ha dózisban.
  • Közepes kálium ellátottságú talajokon (közép-kötött talajok) célszerű az NPK műtrágyák szórása, pl. NPK 20-10-10, NPK 10-20-10, NPK 8-21-21 közepes (200-300 kg/ha) dózisban.
  • Gyenge kálium ellátottságú talajokon (laza talajok) magasabb káliumtartalmú komplexeket javaslunk, pl. PK 10-28, NPK 5-10-30, NPK 8-20-30 200-250 kg/ha dózisban.

 

A nitrogént a termőhelyi adottságoknak megfelelően javasoljuk kijut­tatni. A termésátlagot reálisan őszi vetésben 5-7, tavaszi vetésben 4-6 t/ha közé tervezhetjük, ehhez 120-160 kg/ha nitrogén hatóanyag kijut­tatása indokolt granulált (pl. NH4N03, 27% N), vagy folyékony (Nitrosol) műtrágya formájában. Az intenzív nitrogén trágyázás miatt feltétlenül javasoljuk szárcsökkentő használatát!

A kijuttatandó N műtrágya mennyisége függ a megcélzott termés­szinttől és az előveteménytől. A nitrogén utánpótlást a termőföld táp­anyag ellátottságának és a durum búzafenológiai állapotának megfele­lően kell biztosítani. A magas minőség, azaz a minél magasabb fehérje tartalom elérése érdekében fontos, hogy a kalászképződés korai fázisá­ban legyen az utolsó nitrogén adag kijuttatása.

Az osztott kijuttatást azért javasoljuk, mert: ha az összes N-t a vetés­sel egy menetben juttatjuk ki, akkor a búza gyors és erőteljes vegetatív növekedést produkál, ami a megdőléséhez vezethet és egyben növeli a rovar és egyéb betegségek kockázatát. A túl korán kijuttatott N ki­mosódhat, amennyiben a tavasz csapadékos, így a késő tavaszi fejlő­déshez és a szemek kitelítődéséhez valószínűleg nem lesz elegendő mennyiségben felvehető.

A nitrogén műtrágyázás a legfontosabb technológiai elem a ma­gas terméseredmény és minőség elérése szempontjából!

Tekintettel a tavaszi durum búza, őszi búzáénál intenzívebb nitrogén igényére (30-50 kg/ha N többlet) legalább 3, lehetőség szerint 4 részre bontva javasoljuk a N kijuttatását, úgy, hogy az utolsó kijuttatásra kerülő N dózis semmiképp se haladja meg a 40 kg/ha-t :

 

Fenológiai

állapot

 Vetés

Bokrosodás

vége

  Szárbaszökés   Kalászhányás

Nitrogén

szükséglet

20%

(opcionális*)

       30%  
        30%         20%

    Ha történt őszi alaptrágyázás, akkor az első nitrogén adag a szokott módon vetés előtt is kiszórható és magágy nyitással a talajba dolgoz­ható. (* A kijuttatandó összes nitrogén mennyiségét a kiadott komplex nitrogén tartalmával csökkenteni kell és a technológiai javaslat 1. nitro­gén fejtrágya adagja akár elhagyható.)

 
tapanyag

Tápanyag utánpótlási javaslatunkat a Nitrogénművek Zrt. iránymutatása szerint készítettük el.

 

NyomtatásE-mail